Wednesday, May 27, 2009

Aba Birheng Maria

Text: Traditional

Musical setting by J. Roel Lungay

Arranged and peformed by Romeo Ceniza Mascariñas

1
Aba! Birheng Maria,
Napupuno ka ng grasya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo,
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
At pinagpala naman ang 'yong anak
Na si Hesus.

2
Santa Maria, Inang Diyos,
Ipanalangin mo kami
Ngayon at kung kami mamatay.
A---men.

(Repeat Part 2)

Copyright © 1984 J. Roel Lungay. International Copyright Secured
All rights reserved


Fr. J. Roel Lungay's Version: Romeo Mascariñas' Version: .