Monday, May 25, 2009

Awit-Pagmamalasakit Sa Iba

Lyrics: Hango sa isang Panlinggong Misal

Music by J. Roel Lungay

Performed by Fr. J. Roel Lungay

Arranged by Romeo C. Mascariñas

Mastered by Roy Tutor at Sound Garage
Tagbilaran City, Philippines

1
Ang mga araw ay lumilipas
At ang mga ito ay nagiging mga
Linggo, buwan at taon.

2
Ang mga taong ibinibigay
Sa atin ay lumilipas
Katulad ng buhangin
Sa pagitan ng mga daliri
Ano ang mananatili?
Ano ang mananatili?

Refrain:
Walang mananatili
Kung wala tayong magawa para sa iba,
Kung wala tayong magawang bagay
Para sa kanilang ikalalaya't ikabubuti
At tayo'y kasama nila...
At tayo'y kasama nila.

Copyright © 1980 Fro's Music. International Copyright Secured
All Rights Reserved