Monday, May 25, 2009

Nagpupuri

Words and music by J. Roel Lungay

Performed by J. Roel Lungay

Backup Vocals by Romeo Mascariñas

Mastered by Roy Tutor
Sound Garage Studio, Tagbilaran City

1
Isang awiting para sa iyo
Pakinggan mong mga titik nito
Awiting nagpupuri
Sa 'yong mga hiwaga
[Diyos naming lahat/Aleluya]

2
Isang tugtugin ang alay ko
Pakinggan mo ang himig nito
Tugtuging nagpupuri
Sa 'yong kadakilaan
[Poong Maykapal/Aleluya]

(Interlude)

(Ulitin lahat)

Koda:
Aleluya!
Aleluya!

Copyright © 1984 J. Roel Lungay St. Augustine Major Seminary
Tagaytay City, Philippines