Monday, May 25, 2009

Halina At MagkaisaLink Source: Halina At Magkaisa

Words and music by Fr. J. Roel Lungay

Arranged by Romeo C. Mascariñas

Performed by Fro

1
Halina at magkaisa
Sa pagmamahal kay Kristo;
Banal na utos N'ya'y sundin natin,
Gawa Niya'y gawin din natin.

2
Halina at magkaisa
Sa pagpuri sa Panginoon;
Mag-alay ng panalangin at
Ngalan N'ya'y sambahin.

Koro:
Magsama-sama tayo sa
Pagtataguyod ng pagmamahal
Na inutos sa atin ng Panginoon
Ang magmahalan sa isa't-isa.

3
Halina at magkaisa
Sa pagtataguyod ng pagmamahal;
Pagmamahal sa kapwa tao'y
Atin ngang isagawa.

4
Halina at magkaisa
Ipakita ang pagkakaisa;
Itayo natin ang Kristiyanong-
Kapitbahayan sa ating purok.

(Repeat Koro)

Copyright © 1979 Fro's Music. International Copyright Secured
All Rights Reserved